Parallellsystemet

Parallellsystemet är ett system som bygger på tanke och känsla. Tanke i detta sammanhanget är den som plötsligt slår dig –  förväxla den inte med den som är uttänkt. Varje människa har en inneboende specifik kod som ger vissa impulser när man upplever något inom sig eller utanför sig. Dessa impulser transporteras genom kroppen till det organ och/eller den del av skelettet som har betydelse för upplevelsen. Varje person har alltså en ‘förinspelad melodi’ som skall stämma med den tongivning som upplevs inombords. Om en disharmoni uppstår mellan dessa två tonspel, sker en förändring i kroppskonstitutionen och överföringen av information stoppar. Denna information från ursprungskoden är vital för att kunna uppleva sig själv i sin helhet. Om man inte kan överbrygga ‘stoppen’, blir upplevelsen av Självet utan mening, eftersom känslan inte kan sträcka sig ända fram till den del som skall beröras.


 

Strukturen i parallellsystemet har att göra med hur man drar paralleller inombords mellan det som är givet och det som ges. Varje människa upplever något varje gång en tanke sänds genom systemet. Tanken styr allt och kommer alltid före känslan. För att överbrygga de stopp som sker i systemet görs bindningar mellan de olika delarna som skall förenas. Detta kallar vi parallellisering. När en given tanke tar fart utplånar den alla andra signaler som sker i kroppen och ‘tänder eld’ på de delar av kroppen som berörs. Då sker en kemisk reaktion som visar vilken koppling tanken har till känslan i de delar av kroppen som berörs. Om känslan inte har ordentlig koppling till den del av kroppen som berörs får tanken inget gensvar och ‘hoppar över’ området varvid all information från den delen uteblir. På så sätt uppstår blindskär, d v s man känner inte in vad det egentligen handlar om då all information inombords inte blivit given och en handling grundad på denna utsända tanke blir missvisande för en själv och andra.


 

När man drar paralleller sker en frekvensförändring i kroppen som i sin tur förändrar metabolismen. Hela systemet bygger på vad som skett, vad som sker och vad som kommer att ske, dvs tidlösheten. Varje del av kroppen bygger på kärleken till sig själv.Copyright ALLenergi. All Rights Reserved, 2015