Aktiviteter

Varje dag händer något som får dig att skratta eller gråta eller helt enkelt inte berör dig alls. Vem vet vad som sker när marken gungar eller när andras makt tvingar oss att ta hand om reaktionen i oss? Det börjar och slutar med dig! När foten trevar efter fast mark slutar människan att vara sann och överger sig själv för att finna bästa möjliga väg till trygghet. När det är vägen som leder, ändras tankarna från undran till visshet och marken bär - oavsett vad! Tro inte eller ta för givet - var som en semafor och signalera vem du är i ögonblicket! Då förändras motståndet till medhåll!   SVERIGE      

 

2022                         

       


                                    4/12 - Intensivt Allenergimöte, Uppsala


Plats: Vaksala kyrkby (exakt plats vid anmälan), Tid: kl 12-17, Kostnad: 1300:- (fri smörgåsfika i adventstider).  


Det du behöver medvetandegöra idag är det som ges dig i en högre frekvens. Vad du gör av det under dagen är det du ger dig i vår närhet <3. Det som sker har många infallsvinklar. 

Obligatorisk anmälan till: activities@allenergi.se

                 

                       
 Kontakta oss 

                                                                         


Copyright ALLenergi. All Rights Reserved, 2015