Aktiviteter

Varje dag händer något som får dig att skratta eller gråta eller helt enkelt inte berör dig alls. Vem vet vad som sker när marken gungar eller när andras makt tvingar oss att ta hand om reaktionen i oss? Det börjar och slutar med dig! När foten trevar efter fast mark slutar människan att vara sann och överger sig själv för att finna bästa möjliga väg till trygghet. När det är vägen som leder, ändras tankarna från undran till visshet och marken bär - oavsett vad! Tro inte eller ta för givet - var som en semafor och signalera vem du är i ögonblicket! Då förändras motståndet till medhåll!

 

SVERIGE 

 

2017

 

 

 

16/9 INTENSIVT ALLENERGIMÖTE - Östhammar

 

Välkommen till en intensiv dag i Sandika (Östhammar) för en boost av ditt värde och din värld i ögonblicket! Varje dag sker något som stör den inbjudna själen, så den drar sig tillbaka tills värmen åter stiger inombords och tankemönstret läggs åt sidan. Där inbjuds igen själen med sin vishet och saknad av värdering att bjuda upp till dans! Har du koll på hur du tar dig ´hem´ igen när du ´spårat ur´ och vem som är viktigast i ditt liv? Kom och var med oss en stund, så du k ä n n e r vem du är!

 

Tid: 12-17, Kostnad: 1250:- Obs! Obligatorisk anmälan till Activities@allenergi.se

 

 

 

 

Copyright ALLenergi. All Rights Reserved, 2015

 

 

 

 

 

Aktiviteter